"Polska Piwiarnia" w Iwieńcu prowadzona przez Jana Kołaczyka przy pomocy brata Klemensa Kołaczyka,
przed piwiarnią żołnierze KOP z Iwieńca.