Iwieniec przed II wojną światową
(zdjęcia ze zbiorów Faustyny Sosnowskiej  z d. Achrem, ur. 1915)

 

 

 

 

Pododdziały iwienieckiego garnizonu Korpusu Ochrony Pogranicza podczas uroczystości państwowej na ul. 3-Maja w Iwieńcu, lata 1930-te