Wańkowiczowie h. Lis odmienny
Szymon Konarski,
(Paryż, 1960, str. 8, fragment)
Teodor Antoni Wańkowicz h. Lis odmienny
(ur. ok. 1650 zm. zapewne w 1716 r.)

fundator klasztoru oo. franciszkanów w Iwieńcu
 
Teodor  (czasem Teodor - Antoni) syn Piotra i Anny Głuszczyńskiej, w roku 1669 występuje jako elektor króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwem mińskim. W latach 1682, 1686, 1691, 1701, i 1709 był deputatem na Trybunał Litewski. Już w 1695 r. występuje jako stolnik i podstarości sądowy miński. W tym samym roku wziął zastawem w 2 tysiącach florenów majętność Huja (od Zasławia) od Jerzego Sapiehy  jego żony Izabeli z Połubińskich. W roku 1696 Teodor Wańkowicz przekazał swoje prawa z tego zastawu na Aleksandra Przezdzieckiego, miecznika mozyrskiego. Żychliński (sądzę że błędnie) daje mu w roku 1700 urząd wojskiego mińskiego. Miał występować pod Olkiennikami w dniu 18 listopada 1700 roku przeciw Sapiehom.  Posiadał starostwo poduświackie.

Wielki dobrodziej klasztorów. W 1702 osadził OO. Franciszkanów w Iwieńcu w powiecie mińskim. Tym samym Franciszkanom ustąpił swoje jurydyki w Mińsku. W dniu 1 grudnia 1703 roku fundował Karmelitów w Mińsku, zapisując im posiadaną przez siebie sumę zastawną 9 tysięcy złp na dobrach Wisłoczy albo Isłoczy pod Mińskiem. W dniu 3 stycznia 1709 roku przeznaczył sumę 3 tysięcy złp. na dobrach Sakowicze, dla OO.Bonifratrów w Mińsku.

Przed śmiercią mianowany przez króla Augusta II (na wakat po Michale Szczuce) kasztelanem mińskim, umarł przed objęciem tego urzędu. W roku 1716 ukazał się w Wilnie druk panegiryczny poświęcony pamięci Teodora Wańkowicza. Teodor Wańkowicz był ożeniony z Zofią-Anną Woysznar herbu Kot morski, pisarzówną ziemską lidzką i miał z tego małżeństwa dwóch synów: 

którzy obaj umarli w dzieciństwie, oraz pięć córek:

Na podstawie Niesieckiego, t. IX, str. 225 oraz
zachowanej w maszynopisie pracy Szymona Konarskiego (Paryż, 1960, w.p.z.)
udostępnił prof. Zbigniew W. Wolkowski .

zdjęcia białego kościoła i klasztoru
OO. Franciszkanów w Iwieńcu