Kościół biały pod wezwaniem św. Michała (zob. czerwony)
OO. Franciszkanów w Iwieńcu, 60 km od Mińska

Klasztor i kościół (pierwotnie drewniane) wzniesione
z fundacji w 1702 r., Teodora Wańkowicza
i kwesty oo. Franciszkanów

wybudowany wraz z klasztorem zapewne wg projektu
Jana Krzysztofa Glaubitza w okresie lat. 1740-1749
nakładem nowych właścicieli - Sołłohubów

fot. ze zbiorów rodziny Mostowskich (2007 r.)

zob.
ogólny widok kościoła pw. św. Michała w Iwieńcu