Kamienie nagrobne nieznanych Powstańców 1863 r. nad rzeką Wołmą koło Pohorełki.

Szkic przedstawia trzy kamienie Powstańców Styczniowych. Jak napisał w 1938 r. Bronisław Król,
rząd rosyjski zastosował represje w stosunku do ludności katolickiej
:

"Represje te płynęły widocznie stąd, że ludność kilkakrotnie ukryła rannych powstańców, 
a zmarłych pogrzebała obok wsi Pohorełki, ustawiając na
grobach prymitywne kamienie ze znakiem krzyża."

Pamięć o miejscu pochówku była przechowywana wśród miejscowej ludności. Starsi mówili do dzieci w formie przemawiającej do ich wyobraźni, aby nie wchodziły, nie siadały i nie opierały się na kamieniach ponieważ "gdy się przyłoży ucho do ziemi, to tam ktoś jęczy".

Kamienie te najprawdopodobniej sowieci zniszczyli w latach 1939-41, w czasie budowy lotniska. Z tego kierunku wywozili piach i wydrążyli tam wąwóz. zob. szkic lokalizacyjny

w styczniu 2007 r. rysował  Ksawery Suchocki