Skiporowce koło Pohorełki na  Ziemi Iwienieckiej, wspomnienie Ksawerego Suchockiego sprzed wojny