Pamięć ludzka przechowuje minione czasami już kształty - z pewnością konteksty. Widać to na rysunkach Ksawerego Suchockiego sporządzonych po 60 latach

Sukiennice na rynku iwienieckim

Kamienie nagrobne k/Pohorełki Powstania Styczniowego

Pohorełka - spalone przez Niemców   w czasie pacyfikacji 1943 r. gospodarstwo Adamowiczów

Kapliczka przy drodze do Pohorełki

dom i zabudowania gospodarskie Adamowiczów w Pohorełce

Kapliczka koło dworu Iwienieckiego

Szkoła w Skiporowcach

Dom Śnieżków w Skiporowcach

Dom w zespole dworskim Iwieńca

 

 

 

Materiały do historii miasteczka  Iwieniec i ziemi iwienieckiej
- strona główna