Starodawne ulice iwienieckie i ich nazwy

Wg Inwentarza z 1780 r. w Iwieńcu
były następujące ulice:

ulica Plebańska

ulica Kojdanowska

ulica Kamieńska

ulica Rakowska

ulica Wileńska

ulica Zaszkolna

ulica Zaklasztorna

ulica Nowe Miasto (za rzeką Wołmą)

place Rynkowe (liczba mnoga)

 

 

A oto widok z zabytkowego bruku na fragmencie ulicy Zaszkolnej (obecnie Kujbyszewa)
z serwisu http://brukavanka.net/catalog/17.html

 

Ulice są widoczne na planie Iwieńca z 1909 r. http://www.iwieniec.eu/zarys/index2.html