oryg. podpis: Iwieniec - wschodnie kresy w woj. Nowogródzkim

Po lewej za stawem na rzeczce Wołmie: kościół pw. św. Michała Archanioła i klasztor oo. Franciszkanów (fund. 1702, zbud. przed 1749)
w oddali kościół pw. św. Aleksego
 (fund. 1904, zbud. 1907)
 

ze zbiorów
Krzysztofa Bielskiego