Iwieniec przed II wojną światową
(zdjęcia ze zbiorów Krzysztofa Bielskiego, wnuka Mieczysława Jermaka)

 

 

podoficerowie KOP z Iwieńca - w delegacji

defiluje orkiestra dęta KOP-u

żołnierze KOP przed "Polską Piwiarnią"

rodzina Kołaczyków

muzykująca rodzina

oo. franciszkanie iwienieccy -  po 1939 r.

szkoła iwieniecka - zdjęcie zbiorowe uczniów z nauczycielami

społeczeństwo iwienieckie

Iwieńczanki na tle kościoła św. Michała

żołnierz Mieczysław Łańko

panorama przedwojennego Iwieńca
z obydwoma kościołami

 

Mieczysław Jermak (z rowerem)
w 1943 r. W tym roku zakopał i ocalił w ten sposób dzwon z białego kościoła

rodzina Jermaków

 

 

 

 

 

 

 

informacje o osobach rozpoznanych na zdjęciach proszę przesłać do redaktora strony:  stanislaw.jan@plewako.pl