Plan śródmieścia Iwieńca (zob.: cały Iwieniec) z pracy Wandy Rewieńskiej
Prace wykonane w Zakładzie Geograficznym Uniwersytetu Wileńskiego nr 4, Wilno 1938 r.

dzięki uprzejmości p. Tomasza Wiśniewskiego

 

Iwieniec  - miasteczko pow. Wołożyn

siedziba sądu pokoju, sąd okręgowy Wilno, 2226 mieszkańców,

stacja kolejowa o 35km: Olechnowicze, linia kol. Mołodeczno-Olechnowicze,

2 kościoły katolickie, 1 kościół gr-wsch, Związek kupców, Targi co środę, Garbarnia, młyny.

z Księgi Adresowej Polski 1928 r.

digitalizacja : Zbigniew Wołocznik z:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=11209&dirids=1

Patrycjat iwieniecki w 1861 r.