Ludność Iwieńca w latach 1930-tych znana jest dokładnie na podstawie spisu ludności.

Według spisu ludności sporządzonego w roku 1931 r. w Iwieńcu było 3084 mieszkańców.

Narodowość

Wyznanie

Razem
Polacy

Rzymsko-katolicy

1 487
Polacy

Prawosławni

9
Polacy

Mahometanie

4
Polacy

Wyznania mojż.

3
Żydzi

Wyznania mojż.

1 563
Białorusini

Prawosławni

14
Rosjanie

Prawosławni

4
Razem:   3 084

na podst. Rocznika Statystycznego i Br. Króla - połączył Stanisław Plewako.

W tej statystyce nie było ujęte wojsko:  batalion i szwadron Korpusu Ochrony Pogranicza.

Ludność m. Iwieńca i gminy wg danych Spisu Powszechnego 1921 r.

Ludność Iwieńca wg Inwentarza 1780 r.

Około 1870-1890 r. żydowscy mieszkańcy miasteczka Iwieniec
nosili następujące nazwiska (w polskiej transkrypcji):

 
źródło: http://www.jewishgen.org/belarus/shtetls/

70-lecie nazistowskiego mordu
społeczności żydowskiej Iwieńca

Usługi w Iwieńcu w 1928 r.

Wolności i Prawa Mieszczańskie