Aby zinterpretować zamieszczone obok unikalne jak dotąd zdjęcia z Iwieńca należy odnieść się do kilku jego elementów.

Widać oczekiwanie na dostojnego gościa, stawiana jest właśnie brama triumfalna z jedliny (na tle kościoła św. Michała). Jest to widok ulicy 3 Maja (dawniej: Wileńska) a tradycja witania bramami triumfalnymi gości szczególnych była żywa w Iwieńcu:  tak witano abpa Jerzego Szembeka w 1905 r.

Fakt wywieszenia flag państwowych jednoznacznie wskazuje na wizytę Prezydenta, uosabiającego majestat Rzeczypospolitej:

"24 września 1929 roku Iwieniec    przybiera się w szatę odświętną,
bo wita u siebie Pana Prezydenta Ignacego Mościckiego"

Bronisław Król, "Szkoła jako instytucja .... na przykładzie .... Iwieniec" str. 90

Sterty kamieni przed domami to jak sądzę przygotowania do brukowania głównej ulicy miasteczka. Być może data  wybrukowania ulicy pomoże potwierdzić przedstawioną teorię.

Zwraca uwagę duża ilość dzieci - społeczeństwo miało inną strukturę wiekową. Wszystkie służby i organizacje mundurowe wystąpiły w mundurach. Na wysokim ganku stoi oficer - zapewne dowódca KOP wypatrujący jak wszyscy przyjazdu dostojnego gościa.