Józef Jan Kuźmiński

zmarł 15 kwietnia 2021 r.
R. I. P.

Z IWIEŃCA I STOŁPCÓW
DO BIAŁEGOSTOKU

Białystok 1993 r., nakładem autora,

(ISBN 83-901635-0-0)

publikacja fragmentów na stronie
http://www.iwieniec.plewako.pl/
- za zezwoleniem autora

Rodzinie,

Towarzyszom broni
 i współpracownikom

                         Autor

Przed II wojną światową

Wojna:

  1. Agresja na Polskę w 1939 i stabilizowanie okupacji sowieckiej w Iwieńcu

  2. Rok 1940 w Iwieńcu pod okupacją sowiecką

  3. Wojna sowiecko-niemiecka w czerwcu 1941 r. widziana z Iwieńca

  4. Pierwszy rok okupacji niemieckiej w Iwieńcu

  5. Początki konspiracji polskiej w Iwieńcu i rozwój partyzantki sowieckiej w Puszczy Nalibockiej

  6. Zdobycie Iwieńca przez konspirację AK-owską 19-20 czerwca 1943 r.

  7. Partyzantka polska w Puszczy Nalibockiej od 20 czerwca 1943 do 30 listopada 1943 r.

  8. Sowiecka próba wyniszczenia AK w Puszczy Nalibockiej i walki z partyzantką sowiecką

  9. Przemarsz z Puszczy Nalibockiej do Kampinoskiej w lipcu 1944 r.

  10. Rzeczpospolita Kampinoska

uwaga: tytuły fragmentów 1-10 nie pochodzą z książki a dodane zostały przez redaktora Witryny
ze względów technicznych, a treść ich ma tylko przybliżyć zakres omawianego okresu

                                                             początek tekstu